Fylkeskommunene er landets største vegeiere, og har ansvaret for 50% av vegnettet i Norge. I Vest-Agder har vi i overkant av 2000 km fylkesveg, som følges opp av egne budsjetter for investeringer og for drift og vedlikehold. Vest-Agder fylkeskommune har i tillegg det administrative ansvaret for arbeidet med løyveordninger, transport for funksjonshemmede, trafikksikkerhet og kollektivtransport, inklusive skoleskyss. Arbeidet utføres av samferdselsseksjonen som også har ansvar for arbeidet med transport som en del av regional utvikling og internasjonalt samarbeid. Agder kollektivtrafikk AS (AKT) har fått delegert ansvar for driften av kollektivtransport i rute inkludert skoleskyss.

av admin, publisert 28. oktober 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer