Fylkeskommunene er landets største vegeiere, og har ansvaret for 50% av vegnettet i Norge. I Vest-Agder har vi i overkant av 2000 km fylkesveg, som følges opp av egne budsjetter for investeringer og for drift og vedlikehold. Vest-Agder fylkeskommune har i tillegg det administrative ansvaret for arbeidet med løyveordninger, transport for funksjonshemmede, trafikksikkerhet og kollektivtransport, inklusive skoleskyss. Arbeidet utføres av samferdselsseksjonen som også har ansvar for arbeidet med transport som en del av regional utvikling og internasjonalt samarbeid. Agder kollektivtrafikk AS (AKT) har fått delegert ansvar for driften av kollektivtransport i rute inkludert skoleskyss.

av admin, publisert 28. oktober 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer