Fylkesutvalget besluttet i mai at Vest-Agder fylkeskommune skulle delta i et initiativ for å få videreført de vellykkede nordiske Fasettkonferansene gjennom et nytt prosjekt kalt ”Women in business”. Fylkeskommunen besluttet i mai å være en av partnerne som stilte seg bak en prosjektsøknad under Interreg IVA Øresund - Kattegat - Skagerak programmet. Det er nå klart at prosjektsøknaden er blitt positivt imøtekommet i styringsgruppen for Interregprosjektet. Det vil bli utsendt en pressemelding senere når protokollen fra møtet foreligger.

Målet med ”Women i business” er styrking av Skagerrakregionens små og mellomstore bedrifter drevet av kvinner. Noen hovedelementer vil være nye arbeidsmetoder og modeller for kvinnelig entreprenørskap, nettverksbygging og erfaringsresultat.

Vest-Agder fylkeskommune vil stille midler til rådighet i prosjektperioden fra 2009 til 2011 med 420 000 kroner fordelt over de tre årene. I tillegg kommer arbeidsinnsatsen til de involverte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden