-Det jeg selv synes er det mest interessante resultatet fra de nasjonale prøvene i år er resultatene i de to agderfylkene. Det er klart færre elever som skårer svakt og det er langt flere som skårer høyt. Selv om vi bare har resultatene fra to år og forholde oss til, tyder tallene på en forbedring, sa kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell da han valgte å trekke frem resultatene fra et enkelt fylke ved presentasjonen av resultatene fra nasjonale prøver 2008. Han uttrykte at han er meget imponert over den bredt anlagte skoledugnaden som er i gang på Agder hvor Vest-Agder fylkeskommune er en sentral drivkraft.

- Agderfylkene har det siste året hatt det de selv kaller for en skoledugnad, der, fylkeskommuner, kommuner, lærerorganisasjoner, elever og skoleledere har stilt opp med en felles målsetning. Agderfylkene gjorde det dårlig på de nasjonale prøvene i fjor og har vært opptatt av å finne årsakene til dette og opptatt av å gjøre noe med det, sier Solhjell.

- Det er interessant å se at man faktisk kan se en forskjell i resultatene på ett år, selv om man skal være forsiktig med å tro at man er ferdige nå.

De nasjonale prøvene måler ferdighetene til elever på 5. og 8. trinn på regning, lesing og engelsk. Rundt 123 000 elever har deltatt.

På Skoleporten finner en resultatene for hele landet, fylker og kommuner. Her kan man sammenligne resultatene for hver kommune med landsgjennomsnittet og med fjorårets resultater.

Til Skoleporten.

av admin, publisert 13. november 2008 | Skriv ut siden