FN-sambandet sør arrangerte før helgen for fjerde gang i Agder et rollespill for videregående skole. ”Model UN” er en type rollespill som arrangeres over hele verden. I år er temaet om konflikten i Burma. -Vi utfordres daglig på respekt og toleranse fra folk og meninger og av adferd som vi ikke er enige i. Det er viktig å reflektere over situasjonen - ikke minst hvordan konflikter kan løses og hvordan vi selv kan bidra. Rollespill er god måte å lære på. I denne sammenheng bidrar det til å skape forståelse for at internasjonalt arbeid er vanskelig og tar tid, sa fylkesordfører Thore Werstermoen da han åpnet arrangementet.

I 1989 endret generalene det engelske navnet på landet fra Burma til Myanmar. Myanmar er et militærdiktatur og blant de land som begår de groveste brudd på menneskerettighetene. Militærjuntaen går stadig til angrep på ulike etniske minoriteter. Den slår ikke bare hardt ned på politisk motstand, men forfølger, voldtar og dreper sivile og kidnapper mennesker til slavearbeid og narkotikasmugling.

Westermoen Thore, fylkesordfører
Westermoen Thore, fylkesordfører
-Rollespillet gir ungdom større forståelse for hvordan FN jobber og hvordan viktige beslutninger taes. Det handler om konfliktløsning uten vold og våpen. En legger til grunn spilleregler for demokrati og respekt for andre, sa fylkesordfører Westermoen

-Verden vi lever i gir oss utfordringer og oppgaver så snart vi retter blikket utover vår egen virkelighet – både lokalt og globalt. Det finnes altfor mange mennesker som lever i en vedvarende krise uten mulighet til å skape en trygg fremtid for seg og sine. Overalt er det mennesker som lever i kriser verden overser. De har rett til å bli sett! Heldigvis er det mange på Sørlandet som er opptatt av rettferdighet i verden og som er aktive for å forbedre forholdene, sa Westermoen og pekte i den forbindelse på blant annet Forum sør, Strømmestiftelsen, misjonen, kommunene og fylkeskommunen.

Han trakk frem et dikt av Ingrid Sjøstrand ”Det er heldigvis mange som bryr seg” som en illustrasjon på temaet for rollespillet:

Angår det dej kanske vad jag gjør?
och vad jag tänker?
Angår det mej kanske vad du gjør?
och vad du tänker?
Angår vi varadra kanske -
du och jag, och alla vi
som råkar leva här just nu,
och som det hänger på
hur det ska bli i världen?
Angår vi varandra kanske?
Kanske det ja -
- kanske?


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden