Det sa en av deltagerne etter høstkonferansen i regi av Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. På programmet stod bl.a presentasjon av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, presentasjon av ny norsk standard for tilgjengelighet i reiselivet, presentasjon av arbeidet med ny strategi for universell utforming. Dessuten fikk deltagerne gode råd til hvordan de kan bidra og påvirke planarbeid i den enkeltes kommune.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal sikre at en befolkningsgruppe ikke usaklig ekskluderes og nektes de goder som tilbys resten av befolkningen. Lovens formål er å likestille målgruppen med alle andre borgere. Det var hovedbudskapet til Berit Vegheim, da hun informerte om loven. Hun er daglig leder av Stopp Diskrimineringen. Mer om loven og stiftelsen Stopp Diskrimineringen her.
Fra venstre Marion Erichsen og Jon Grindheim, sekretær og leder av Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonhemmede, og Randi Røed Andersen fra Deltasenteret.
Fra venstre, Marion Erichsen og Jon Grindland, sekretær og leder av Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonhemmede, og Randi Røed Andersen fra Deltasenteret.

Ny norsk standard

En ny norsk standard for tilgjengelighet til reiselivsmål i Norge ble presentert av Randi Røed Andersen, seniorrådgiver ved Deltasenteret, som sorterer under Helsedirektoratet. Mer om den nye nasjonale standarden og høstens tilgjengelighetskampanje.
Jurist Arne Kjell Brunes ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder gjorde greie for den kommunale prosessen og hvordan organisasjoner kan påvirke planarbeidet. Noen kaller dette lobbyvirksomhet, andre en demokratisk rettighet til å påvirke. Uansett er kunnskap viktig og det kunne Brunes gi konferansedeltagerne.

Bård Lassen, fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Heidi B. Iglebæk fra vest-Agder fylkeskommune er begge kontaktpersoner for arbeidet med universell utforming.
Bård Lassen, fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Heidi B. Iglebæk fra vest-Agder fylkeskommune er begge kontaktpersoner for arbeidet med universell utforming.

Universell utforming

Det ble også tid til en presentasjon av fylkesstrategi for arbeid med universell utforming i Vest-Agder 2008-2011. Strategien er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen og Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. Les hele strateginotatet.
- Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder skal være pådrivere for å skape et inkluderende samfunn for alle, som forhindrer unødvendige samfunnsskapte barrierer og søker økt tilgjengelighet og universiell utforming på alle området, forklarer Heidi B. Iglebæk.
- Universell utforming skal alltid utredes og tas inn som premiss for valg. Alle ansatte i fylkeskommunen og hos Fylkesmannen er forpliktet til å skaffe seg kunnskap om universell utforming, avsluttet Iglebæk.
Høstkonferansen var med andre ord en innholdsrik dag for de nesten 60 fremmøte fra kommunale råd for funkjonshemmede og de funksjonshemmedes egne organisasjoner.

av admin, publisert 5. november 2008 | Skriv ut siden