Vest-Agder fylkeskommune har tidligere gitt økonomisk støtte til Kystkvinnene i Søgne for å få samlet inn dokumentasjon om Kystkvinnenes hverdag. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter ble høsten 2007 engasjert for å skrive en rapport basert på det innsamlede intervjumaterialet. Etter at arbeidet var påbegynt så man ganske raskt at materialet var så omfattende og interessant at det fortjente å bli en bok. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fylkeskommunen skal bidra med 100.000 kroner til bokprosjektet under forutsetning av at det fullfinansieres.

Søgne Mediagruppe har gjennom hele prosjektperioden vært aktive støttespillere for Kystkvinneprosjektet, og ønsker å bidra til at det blir produsert en bok basert på intervjumaterialet. I samråd med representanter for Kystkvinneprosjektet, Søgne Mediagruppe og Regionalavdelingen, er en kommet fram til at et slikt prosjekt kan realiseres med bidrag fra alle parter.

Søgne Mediagruppe forplikter seg til å påta seg arbeidet med bearbeiding av manus, innhenting av bilder, trykking og distribusjon for salg. Vest-Agder fylkeskommune bidrar økonomisk og ved å gi faglige råd etter behov.

I regi av prosjektet er 22 kvinner og tre menn intervjuet. Intervjuene er gjort med lydbåndopptak og noe film. Kvinners arbeid og sysler er basisen i materialet. Dette vurderes som viktige bidrag for å gi kystkulturen et helhetlig perspektiv i det som ønskes formidlet av landsdelens historie innenfor dette temaet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2008 | Skriv ut siden