Østereng & Benestad Data AS inngikk fredag en kontrakt med Offentlig Fellesinnkjøp Agder til en årlig verdi på 25 millioner kroner. Kontrakten gjelder innkjøp av IT komponenter, pc-er, klient og skjerm, til både Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner, samt mange av kommunene i begge fylkene. Det dreier seg om en innkjøpsavtale som varer i to år, med mulighet for forlengelse.

Offentlig Fellesinnkjøp Agder består av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og kommunene Arendal, Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Risør, Tvedestrand, Valle, Vegårshei og Åseral.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. november 2008 | Skriv ut siden