I 2007 oppnådde Stiftelsen Arkivet i Kristiansand et samlet publikumsbesøk på 6854 personer viser årsrapporten som i dag ble orientert om i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø. Rapporten opplyser at det er formalisert en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Stiftelsen Arkivet om tilbud for Den kulturelle skolesekken. Stiftelsen har i løpet av året produsert to tilbud/turneer for Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. Totalt har 1559 elever deltatt på disse formidlingstilbudene.

Vest– Agder fylkeskommune bevilget i fjor 624 000 kroner til stiftelsen. Av dette utgjorde kr 250 000,- driftstilskudd og det øvrige gikk til tiltak i regi av Den kulturelle skolesekken. Budsjettet Stiftelsen Arkivet i Kristiansandvar på vel 8 millioner kroner. Regnskapet for 2007 viser et underskudd på 150.000 kroner.

Med bakgrunn i lokale hendelser under den annen verdenskrig ønsker Stiftelsen Arkivet å trekke paralleller til dagens samfunnsforhold. Målet er å styrke arbeidet for grunnleggende menneskeverd, demokrati og holdningsdannelse. Stiftelsen Arkivet vil fremme dialog og forståelse mellom individer, grupper og nasjoner.

Statsarkivet var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet i krigsårene 1942 – 45. Kjelleren fungerte i denne perioden som arrest og forhørslokale. Stiftelsen Arkivet overtok 9. april 1999 Statsarkivets fraflyttede bygning. Fengselscellene og torturkamrene er rekonstruert og historiene som utspant seg i kjelleren er illustrert ved hjelp av montre og dukker i full størrelse. Fra åpningen i 2001 og frem til i dag har cirka 55 000 mennesker besøkt Arkivet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2008 | Skriv ut siden