• Europa utvikler nytt bussystem for byene
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.08

  Europa utvikler nytt bussystem for byene

  Europakommisjonen har tatt initiativ for å utvikle nytt og framtidsrettet bussystem for europeiske...

  Les mer
 • Fylkestinget vil ha beredskapsfond til veivedlikehold
  av admin, 26.11.08

  Fylkesutvalget vil ha betydelig økte vegmidler ved riksvegovertakelsen i 2010

  Kommunal og regionaldepartementet la i oktober frem en odelstingsproposisjon knyttet til...

  Les mer
 • av admin, 26.11.08

  Tankevekkende konferanse i Lyngdal om ungdom og trafikk

  Det var mye erfaring og innsikt blant de mange som var samlet i Lyngdal kulturhus tidligere i uken...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 21.11.08

  Jernbaneforum Sør ansetter prosjektleder

  Jernbaneforum Sør skal nå ansette en prosjektleder for å forsterke og videreutvikle forumets arbeid....

  Les mer
 • Nye tiltak for å bedre funksjonshemmedes transportmuligheter
  av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

  Transporttjenesten for funksjonshemmede kan bli døgnåpen fra årsskiftet

  Dersom fylkestinget 16. desember følger opp en anbefaling fra hovedutvalg for næring, samferdsel og...

  Les mer
 • Forvaltningsreformen – tidspresset prosess for inndelingsspørsmålet
  av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

  Ny vei-forsinkelse mellom Farsund og E-39

  I følge opprinnelige planer, skulle den nye riksvei 465-strekningen mellom Hanesund og Sande stått...

  Les mer
 • Vil ha forlenget ATP-prosjektet
  av Jan Torkelsen og Bjørne Jortveit, 12.11.08

  Rushtidsavgift i Kristiansand utredes videre

  Les mer
 • Samferdselsdepartementet tror høyhastighetstog kan bli en realitet
  av Torkelsen, Jan H., 10.11.08

  Samferdselsdepartementet tror høyhastighetstog kan bli en realitet

  Høyhastighetstog er spennende, sa statssekretær Guri Størvold på en nasjonal konferanse tidligere...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 05.11.08

  Vil ha Mandal og Lindesnes med i nullvisjonsprosjekt

  Les mer

Økt veiansvar til fylkeskommunene positivt for regional utvikling

-Fra 1.januar 2010 skal ansvaret for øvrig riksvegnett og øvrige riksvegferjer overføres til fylkeskommunene. De får ved denne overføringen ansvaret for et langt større vegnett enn i dag, inkludert...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.08

Taxisjåfører må nå feste bilbeltet

Etter forslag fra Norges Taxiforbund har Samferdselsdepartementet vedtatt at påbudet om bruk av bilbelte også skal gjelde taxiførere. Vedtaket gjelder fra 1. november. Taxiførere har hittil vært...

av admin, 03.11.08

Brokke – Suleskardveien er nå vinterstengt

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Jernbaneverket vil ikke opprettholde stoppestedet på Øyslebø i Marnardal

Togpendlerne som før benyttet Øyslebø stasjon i Marnardal mister tilbudet. Både Marnardals ordfører Helge Sandåker, som også er fylkestingsrepresentant, og samferdselsjef Leif Storsve i fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01