Seks etablerere mottok i dag ArtStart - stipend i et arrangement på Eva-senteret i Kristiansand.. Det er mange som har hatt en forretningsidé innen musikk, film, design, kultur eller naturopplevelser, og som nå får stipend på opp til 200 000 kroner. Det er første gangen denne type stipend, ”ArtStart” blir delt ut i Vest-Agder. Stipendet er et spleiselag mellom Vest-Agder fylkeskommune og Innovasjon Norge. Målet er å oppmuntre til nyetableringer basert på kultur og opplevelser.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2008 | Skriv ut siden