Fylkesrådmann Arild Eielsen presenterte i dag sitt forslag til økonomiplan og budsjett for Aust-Agder fylkeskommune for politikerne i fylkestinget. Forslag til økonomiplan for perioden 2009 til 2012 inneholder et nytt kapittel om miljø og energi. Aust-Agder fylkeskommunen har utarbeidet et CO2 regnskap for 2008, og et forslag til utslippsreduserende tiltak. Eielsen foreslår at dette utvikles videre slik at fylkekommunens egne virksomheter blir klimanøytrale fra 2009. Det legges også opp til en prosess frem mot å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Fylkesrådmannen har lagt inn en million kroner til miljøsatsing og klimanøytral fylkeskommune fra 2009.

Fylkesrådmannens forslag inneholder en solid satsing på videregående skoler. I forslaget er bygging av ny videregående skole i Arendal innarbeidet. Det legges også opp til at
Arild Eielsen Foto: Aust-Agder fylkeskommune
Arild Eielsen Foto: Aust-Agder fylkeskommune
fylkeskommunen kan styrke sin posisjon som den viktigste regionale utviklingsaktøren i fylket. Kollektivtrafikken innbærer imidlertid store utfordringer i 2009. På bakgrunn av kostnadsveksten som har vært foreslår fylkesrådmannen en takstøkning på 15 prosent. I tillegg kan det være aktuelt med rutereduksjoner på ruter med få reisende. Det kan bli skjerpede miljøkrav i avtalene med rutebilselskapene.

Eielsen legger opp til at Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune viderefører samarbeidet ved å legge fram et felles handlingsprogram for 2009. Arbeidet med en regionplan for Agder er i full gang og forventes ferdig rundt årsskiftet 2009/2010.

Les mer her:
Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. november 2008 | Skriv ut siden