Regnskapet for Bragdøya Kystlag for 2007 viser et overskudd på 773 070 kroner ut fra et årsbudsjett på henimot 3, 5 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune bevilget henimot en million kroner til laget. Av dette utgjorde 250 000 kroner driftstilskudd. Det øvrige gikk til tiltak i regi av fartøyvernmidler. Dagmar Los, Nesbuen, Pil og M/B Andabeløy er fartøyer som har fått tilskudd fra fylkeskommunen via tilskuddsposten for fartøyvern. Båtene er fulgt opp i tråd med det som er avtalt gjennom bevilgningen fra fylkeskommunen konkluderes det med i årsmeldingen som ble lagt frem for hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag.

Bragdøya Kystlag ble stiftet i 1986 som et lokallag av det nasjonale Forbundet Kysten. Kystlaget har vært drivkraften i utviklingen av Bragdøya Kystkultursenter. I dag er det landets største kystlag med mer enn 650 medlemmer i alle aldersgrupper.

I tillegg til å drive virksomheten på Bragdøya har kystlaget ansvar for Grønningen fyr og for en storBragdøya i Kristiansand samling tradisjonelle, verneverdige båter. Laget arbeider med kulturvern, maritim kulturhistorie, kystfriluftsliv og sosiale og kulturelle kurs og arrangementer. Laget er opptatt av å utvikle møteplasser mellom fortid og nåtid, mellom generasjonene og mellom ulike kulturer og folkegrupper. Kort sagt - kystlaget er en ideell organisasjon som arbeider innenfor hele spekteret av det mangfoldet som sammenfattes i begrepet kystkultur.

av admin, publisert 20. november 2008 | Skriv ut siden