-Universal utforming er et redskap for integrering av menneske med nedsatt funksjonsevne. Det er et nytt og krevende kompetanseområde, både for offentlige myndigheter og private. Mye av utfordringen handler om å finne ut hvordan ting er organisert og hvem som har ansvar. Dårlig tilrettelegging skyldes ofte ubetenksomhet eller mangel på kunnskap. Av og til er det små endringer som skal til for at noe skal kunne brukes av oss alle. At du engasjerer deg i utformingen av ditt nærmiljø er derfor viktig. Din innsats kan bety at mange mennesker får et lettere liv, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han åpnet en stor nettverksamling om universell utforming i Kristiansand i dag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2008 | Skriv ut siden