En fersk spørreundersøkelse om evaluering viser at en av fem skoleelever sier læreren ikke forteller dem hva de kan gjøre for å bli bedre. Hele 320.000 elever i grunnskolen og videregående har svart. Pisa-undersøkelsene viser at norske elever ikke har et realistisk bilde av hva de selv presterer. Slik blir det når man ikke får gode og konkrete tilbakemeldinger. Bedre elevvurderinger er derfor et helt sentralt tiltak fremover, sier Lisbet Rugtved, statssekretær i Kunnskapsdepartementet til Mandag Morgen.

På spørsmål om lærerne forteller dem hva de bør gjøre for å bli bedre i fagene, svarer 19,5 prosent at dette skjer i svært få eller ingen fag, mens 30,4 prosent sier det bare skjer i noen fag.

- Tilbakemeldingene elevene tradisjonelt har fått, forteller dem lite om hva en god faglig prestasjon faktisk er. Vi må bevege oss fra allmenn ros og ris og generelle tilbakemeldinger til å bli mer faglig spesifikke ut fra mål og kriterier som er kjent på forhånd. Det vil kunne bidra til en mer faglig og rettferdig vurdering av elevene, sier Vivi Bjelke i Utdanningsdirektoratet i følge Kommunal Rapport.

av admin, publisert 4. november 2008 | Skriv ut siden