For å sikre en bærekraftig utvikling av vår landsdel, har energipolitikken som overordnet mål å sikre regionen et godt, bærekraftig og sikkert energisystem. Dette innebærer en bred energimiks, en god og robust infrastruktur, forutsigbare rammebetingelser og økt miljøvennlig energiproduksjon.

av Trond S. Kristiansen, publisert 3. november 2008 | Skriv ut siden