Det har etter ferien vært en svært høy vekst i antall besøk på Vest-Agder fylkeskommunes internett. En fersk statistikk viser at det i september var 90 925 besøk. Det ble gjennomført hele 127 167 sidevisninger. I oktober var det 83 910 besøk og 123 428 sidevisninger. Statistikken viser besøk fra eksterne personer som ikke logget inn på fylkeskommunens nettsider som intern bruker. Dersom de høye besøkstallene fortsetter vil det bety at www.vaf.no årlig har rundt en million besøk og halvannen million sidevisninger.

Det fremgår av statistikken at besøksantallet i løpet av dagen begynner sånn smått ved 06.30 tiden på morgenen, så drar det seg gradvis oppover frem mot lunsjtid. Etter lunsj fra 11.30 til 12.30 er det på det høyeste for så å dale gradvis fremover mot midnatt. Faktisk er det også en del besøk fra midtnatt og frem til morgenen.

Et annet forhold som måles i statistikken er at flere medier er innom fylkeskommunens internett daglig. Dette gjenspeiler seg i den presseklipptjenesten fylkeskommunen har avtale med som registrerer nyheter i andre medier hvor www.vaf.no er opphavskilde. Også på andre presseklipparenaer er det linket til fylkeskommunens nettside eller sitert fra nyheter som har vært produsert av fylkeskommunen..

Det kan være flere grunner til det økte besøket. Selvsagt er den hyppige utskiftingen og oppdateringen av nyheter viktig. Det er imidlertid også stadig flere prosjekter som benytter www.vaf.no som kommunikasjonskanal mellom parter som er involvert eller har interesse i prosjektene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2008 | Skriv ut siden