De seks kommunene i Listerrådet - Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Farsund og Lyngdal - ble fredag enige om en høringsuttalelse om skolestrukturen for videregående opplæring i Listerregionen. Rådet tar enstemmig til etterretning at fem av de seks skolene i regionen samles under en paraply med en felles rektor og administrasjon. Sirdal videregående skole (bildet) behandles særskilt. Listerrådet ber fylkeskommunen medvirke til at skolen kan opprette og få godkjent en landslinje for skiskyting. Rådet var også enige om en del bemerkninger knyttet til utdanningsprogram ved de enkelte skolene.

Listerrådet går inn for at medie og kommunikasjon fortsatt blir liggende ved Kvinesdal videregående skole. Studietilbudet innen service og samferdsel må opprettholdes på Eilert Sundt. Rådet mener videre at prinsippet om maksimalt to opplæringssteder per programområde bør avvikes slik at tilbudet: bilskade, lakk, karosseri samt kjøretøy VG2 forblir ved Lyngdal videregående skole. Det uttales videre at elevgrunnlaget i regionen må være avgjørende for hvor VG2 innen helse og sosialfag skal ligge, og om det skal være opplæring et eller to steder. Listerrådet slutter seg for øvrig til opprettholdelse av alternativ opplæring både i Kvinesdal og Flekkefjord, både for opplæring i store og små grupper.

Rådet peker på at fagmiljøene ved de mindre skolene er sårbare ved flytting av opplæringstilbud. Disse mindre skolene må som et minimum opprettholde det elevgrunnlaget som er ved den enkelte skole i dag slik at fagmiljøene opprettholdes, heter det blant annet i uttalelsen.

Listerrådet vil for øvrig for fremtiden stille krav om at endringsforslag innen programtilbudet av vesentlig karakter må behandles politisk med uttalerett fra Listerrådet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden