Europakommisjonen har tatt initiativ for å utvikle nytt og framtidsrettet bussystem for europeiske byer. ESBF - European Bus System of the Furure - skal bidra til mer attraktive bussystemer og offentlig transport ved å utvikle ny teknologi for både kjøretøy og infrastruktur og å fokusere på de beste eksemplene for å få det til i praksis. ESBF er et fireårig prosjekt som startet i september og har et samlet budsjett på 26 millioner Euro.

Den internasjonale organisasjonen for offentlig transport (UITP) med en medlemsmasse som dekker 90 land, har prosjektledelsen for dette arbeidet. Målet er å utvikle et framtidsrettet bussystem av høy kvalitet som vil ta ut fullt potensial for en ny generasjon bussnettverk i byer. Man skal gjøre nyskapende utvikling av design av kjøretøy, infrastruktur og driftssystemer.

Man ønsker både å opprettholde og forbedre konkurranseevnen for europeisk transportindustri og andre aktører ved å utvikle et nytt konsept; Det Europeiske Bussystemet. Dette systemet skal kunne konkurrere med andre løsninger som er utviklet for det internasjonale markedet.

I prosjektet inviteres fem buss-produsenter - Evobus/Mercedes, Irisbus Iveco, MAN, Scania, Volvo - og 42 andre partnere inkludert driftsoperatører og nasjonale transportorganisasjoner.

Les mer på prosjektets hjemmeside her

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer