- Det er faktisk ikke slik at politikere gjennom politiske beslutninger kan flytte arbeidstakere mellom arbeidsgivere. Statens vegvesen har langt fra nok ressurser til å utføre sine oppgaver i dag. Gjennomsnittalderen er høy og muligheten til å rekruttere inn ingeniører og annen kjernekompetanse etter hvert som mange ansatte går over i pensjonistenes rekker er en av etatens største utfordringer fremover, sier NITO-lederen.

Hun viser til at tilsatte i Statens vegvesen som andre statsansatte har sine plikter og rettigheter regulert gjennom Lov om statstjenestemann. I følge denne kan en virksomhet si opp sine ansatte dersom arbeidet bortfaller. Før det kan skje må virksomheten imidlertid se om det er annet arbeid tjenestemannen kan utføre. -Slik som bemanningssituasjonen og rekrutteringsutfordringen i etaten viser, er ikke vilkårene for oppsigelse til stede. Det er også helt åpenbart at Statens vegvesen vil trenge alle sine ansatte, og flere til, i tiden fremover, avslutter Tyldum.

Samtidig er det kommet signaler om at fylkeskommunenene bør styrke kompetansen innen veiområdet. Dette fremkommer i en fersk rapport som Transportøkonomisk institutt har laget på oppdrag fra Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune. ”Mangel på kompetanse svekker fylkeskommunenes samordningsfunksjon og muligheter for omprioriteringer i samferdselspolitikken. Dette får økt betydning når fylkeskommunen får ansvar for de øvrige riksveiene og dermed en utvidet rolle på samferdselsområdet,” uttrykkes det blant annet i rapporten.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden