Fylkestinget skal 16. desember fatte endelig vedtak om det skal settes i gang arbeid med en felles strategisk plan for folkehelse og levekår i Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner. Siden april i år har en administrativ arbeidsgruppe, oppnevnt av fylkesrådmennene, vurdert fylkeskommunenes rolle i folkehelsearbeidet. På bakgrunn av blant annet dette tilrår nå fylkesrådmennene en felles strategisk plan for folkehelsearbeid i begge fylker som et ledd i å utforme fylkeskommunenes ledende rolle i folkehelsearbeidet. Fylkesutvalget anbefalte tirsdag at fylkestinget gir klarsignal til at planarbeidet igangsettes.

Planarbeidet skal ledes av en politisk styringsgruppe bestående av tre politikere fra hver av fylkeskommunene. Fra Vest-Agder er følgende valgt: Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Arild Birkenes (Frp) og Gunnar Rostveit (AP) Det utøvende planarbeidet skal drives av en administrativ arbeidsgruppe – også denne bestående av representanter fra begge fylkeskommuner. Kommunene og partnerskapet i folkehelsearbeidet for øvrig må involveres i arbeidet med planen.

Kommunene ønsker klarere strategiske føringer i folkehelsearbeidet. Av den grunn bør dagens partnerskapsstruktur vurderes. Det vises til modeller fra andre fylker hvor fylkeskommunen har tatt en sterk lederrolle, og ut i fra et politisk vedtatt folkehelseprogram tegnet partnerskapsavtaler med regionale partnere og kommuner.

Et sterkere fylkespolitisk grep om folkehelsearbeidet, lovfestet med regionale strategier, og en styrket fylkeskommunal bevilgning vil gi større politisk handlingsrom for Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Politiske saker om fylkeskommunens folkehelsearbeid kan i sterkere grad samkjøres og koordineres mot de to politiske strukturene i fylkeskommunene. På den måten kan forståelsen av satsingen og temaet folkehelse bli mer ensartet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2008 | Skriv ut siden