96 kommuner i Sør-Norge får ekstra skjønnsmidler i 2009. - Kommunene har ansvar for grunnleggende velferdsoppgaver som skole, pleie og omsorg. Disse 96 kommunene er ekstra sårbare og trenger derfor ekstra støtte, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Blant disse finnes åtte kommuner i Vest-Agder - Kristiansand, Mandal, Farsund, Vennesla, Songdalen, Søgne, Lindesnes og Lyngdal. Disse får til sammen fem millioner kroner av en total pott på 100 millioner kroner.

- For å sikre likeverdige velferdstjenester i alle norske kommuner, har regjeringen foreslått å legge om inntektssystemet for kommunene fra 2009. Omleggingen betyr en jevnere fordeling og mer stabile og forutsigbare inntekter til kommunene, sier Kleppa.

Midlene til kommunene i Vest-Agder fordeler seg slik (1000 kroner):

Kristiansand

2000

Mandal

600

Farsund

400

Vennesla

600

Songdalen

400

Søgne

200

Lindesnes

300

Lyngdal

500

Fordelingen forutsetter Stortingets tilslutning til regjeringens budsjettforslag.

av admin, publisert 13. november 2008 | Skriv ut siden