Kirkens SOS i Agder har søkt fylkeskommunen om driftsstøtte for neste år. Kirkens SOS i Agder er en frivillig og selvstendig, døgnåpen diakonal krisetjeneste, tilknyttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge. Den lokale organisasjonen har begge agderfylkene som virkeområde og arbeidet blir finansiert gjennom frivillig innsats og økonomisk støtte fra staten, forskjellige menigheter, agderkommunene og de to fylkeskommunene. Vest-Agder fylkeskommune har i en årrekke bevilget støtte til Kirkens SOS. Fra og med 2006 har den årlige støtten vært på 75.000. Fylkesutvalget besluttet i dag at tilsvarende beløp også ytes som støtte for 2009.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2008 | Skriv ut siden