Fylkesutvalget fulgte i dag opp det vedtaket hovedutvalg for kultur og utdanning fattet i forrige uke om at fylkeskommunen øker sitt finansielle bidrag til Kilden IKS. Grunnen er at prosjektrammen for teater- og konserthuset som er under bygging i Kristiansand økes. Det innebærer at Vest-Agder fylkeskommune skal dekke 20 prosent av den delen av økningen som må dekkes av eierne - 37 millioner kroner basert på kroneverdien i 2003. Dette vil utgjøre rundt 2 millioner kroner per år i en femårs periode. FrP og SP stemte imot. Fylkesutvalget støtter også at fylkeskommunens bidrag til driftsorganisasjonen i Kilden IKS legges inn med 200.000 kroner i 2009 og at beløpet økes gradvis i årene fremover. Fylkestinget fatter de endelige vedtakene 16. desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2008 | Skriv ut siden