Våren 2007 startet prosjektet Global Future opp. Det skal gå over 3 semestre med avslutning i desember 2008. De to viktigste grunnene for å starte Global Future, er å skaffe kvalifisert arbeidskraft og bidra til at IA avtalens mål om integrering oppfylles. Et større mangfold i ledende stillinger vil bidra til nyskaping og utvikling, og landsdelen vil fremstå som mer ekspansiv og fremtidsrettet.

Det er 14 lokale partnere i prosjektet, der Vest-Agder fylkeskommune er en viktig partner. Prosjektledelsen ligger i NHO Agder.

35 deltakere fra 21 nasjoner deltar. Felles for dem er at alle har høyere utdanning. Mange av dem har i dag jobber de er overkvalifisert for, noen er arbeidsledige, mens andre har relevante jobber. Deltakerne snakker godt norsk, og har ambisjoner i det norske samfunnet. En markant andel vil søke ledende stillinger og i fremtiden være aktuelle styrekandidater i private og offentlige bedrifter. Global Future bygger på erfaringer fra og metodene til Female Future men tilpasses deltakerne. Satsingen har allerede gitt resultater. Flere av deltakerne har fått jobb, noen har avansert i bedriften de er ansatt, tre er innvalgt i by- og kommunestyrer i Agder. Global Future har fått god pressedekning, og inkluderes i allerede eksisterende nettverk i Agder.

av Hemsett, Siv, publisert 17. november 2008 | Skriv ut siden