Mandag 10 november møtes Styringskomité Kattegat/Skagerrak for å behandle høstens prosjektsøknader. Seks samarbeidsprosjekter, som samlet søker om 6 millioner Euro vil bli behandlet på mandagens møte i Frederikshavn. Blant høstens søkere finner vi tema som kvinnelig entreprenørskap, innovasjon og utvikling knyttet til helseforetak, utvikling av kyst og maritime næringer, kreativitet og innovasjon, sykkeltrafikk og kulturutveksling. I alt vil seks samarbeidsprosjekt, med partnere fra Danmark, Sverige og Norge bli vurdert.

Bak prosjektsøkerne til søknadsrunde 2, Kattagat/Skagerrak finnes organisasjoner/aktører fra blant annet følgende områder:

Aust-Agder

Vest-Agder

Vestfold

Oslo

Østfold

Västra Götaland

Hallands

Nordjylland

Midtjylland

Informasjon om godkjente prosjekt, samt kontaktinformasjon til prosjektene vil bli publisert på programmets hjemmeside www.interreg-oks.eu, i etterkant av styringskomitemøtet mandag 10 november.

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg IV A Øresund-Kattegat-Skagerrak er et skandinavisk samarbeidsprogram innenfor det Europeiske territorielle samarbeidet. Programmet finansieres gjennom Det europeiske regionale utviklingsfondet og norske Interreg midler. 121 millioner Euro skal i perioden frem til 2013 brukes til å støtte grenseoverskridende prosjekt for å skape en sterk og konkurransedyktig region på tvers av landegrensene i det sydvestre Skandinavia.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. november 2008 | Skriv ut siden