Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa sendte før helgen på høring et forslag om å endre kommuneloven slik at det i fremtiden blir minst 40 prosent kvinnelige styremedlemmer i kommunalt og fylkeskommunalt kontrollerte aksjeselskaper. Kommuner og fylkeskommuner har majoritetsandeler i til sammen 1112 aksjeselskaper. Blant de 4618 eiervalgte styrerepresentantene er det en kvinneandel på 30,6 prosent, mens nesten sju av ti valgte styrerepresentanter er menn. - Dette er ikke bra nok. Bedre representasjon gir bedre vedtak, sier statsråden.

-Jeg mener også kommunene og fylkeskommunene bør gå foran som gode eksempler når det gjelder kjønnsbalansen i styrene. Vi har gode erfaringer med en slik lovbestemmelse for statlig eide selskaper og allmennaksjeselskaper. Der er kvinneandelen i styrene økt fra 7 prosent til over 40 prosent, sier Kleppa.

Høring - forslag til endringer i kommuneloven - krav til kjønnsmessig balansert sammensetning av styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2008 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)