Torsdag 6. november presenterer Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune, økonomiplanen 2009-2012 og årsbudsjett for 2009 for Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan og budsjettet er fylkeskommunes viktigste styringsdokument og viser hvilke økonomiske prioriteringer rådmannen foreslår. Økonomiplanen gir også et godt bilde av det arbeid som Vest-Agder fylkeskommune gjør.

av admin, publisert 5. november 2008 | Skriv ut siden