Jernbaneforum Sør skal nå ansette en prosjektleder for å forsterke og videreutvikle forumets arbeid. Forumet er et nettverkssamarbeid mellom de fem fylkeskommunene: Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en modere jernbane på strekningen Oslo - Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Forumet har sterk politisk forankring i de fem fylkeskommunene.

Ansettelsen som prosjektleder vil ha en varighet på tre år fra oppstart. Prosjektlederen vil få kontorsted i den av de fem deltagende fylkeskommunene som den aktuelle kandidaten ønsker. Vedkommende fylkeskommune vil bli formell arbeidsgiver.

Les hele stillingsutlysningen her.
Nærmere informasjon om forumets arbeid finnes på www.jernbaneforum.no  

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer