Togpendlerne som før benyttet Øyslebø stasjon i Marnardal mister tilbudet. Både Marnardals ordfører Helge Sandåker, som også er fylkestingsrepresentant, og samferdselsjef Leif Storsve i fylkeskommunen har ønsket å få ordnet stasjonsområdet slik at togene igjen kan stoppe der. Etter å ha ventet lenge på svar har de nå fått brev. Jernbaneverket finner det ikke forsvarlig å gjenåpne Øyslebø holdeplass, verken på kort eller lang sikt. Jernbaneverket viser til at fra naturens side har stoppestedet kurvatur og stigningsforhold som vanskeliggjør en skikkelig utbedring. I tillegg er plattformen for kort. Går folk av toget et sted hvor det ikke er plattform, kan de falle i det bratte terrenget og skade seg.

-Dersom vi skal få varig godkjenning av holdeplassen slik at den blir i henhold til sikkerhetsforskriften, kreves det store ombygginger til et betydelig høyere beløp. Det er tvilsomt at ombyggingen lar seg gjøre på grunn av blant annet kurvatur, stigningsforhold og omgivelsene for øvrig. På bakgrunn av dette og antall reisende fra holdeplassen, samt meget vanskelige drifts- og vedlikeholdsforhold, vurderer Jernbaneverket at vi verken på kort eller lang sikt finner det forsvarlig å opprettholde Øyslebø holdeplass, skriver Jernbaneverket i brevet.

Helge Sandåker
Helge Sandåker
-Etter min mening er det underlig hvorfor det har blitt så mye farligere å stoppe på Øyslebø, sier Sandåker. Både han og samferdselssjefen har uttrykt vilje til å bidra økonomisk til en stasjonsutbedring sammen med Jernbaneverket.

-Det spørs om det har noen hensikt å påkoste stoppestedet 200.000-300.000 kroner til utbedring, hvis de likevel kommer til å stenge på sikt. Jeg føler dette er forhåndsbestemt, og jeg synes det synd. Pendlertoget dekker et behov, og nå er det bare bestemt at tilbudet ikke skal være der lenger, sier Sandåker.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer