Frivillighetspris får KIA Agder (kristent interkulturelt arbeid), Kristiansand for arbeid med barn og unge i Vest-Agder. Det bestemte hovedutvalget for kultur og utdanning i sitt møte i dag torsdag 20. november. Frivillighetsprisen er på kr. 25.000. Det gis i tillegg et grafisk bilde.

Begrunnelse for forslaget er:

KIA Agder driver et kontinuerlig og aktivt møtested for mennesker med forskjellig bakgrunn i Kristiansand.

Det er gjennomsnittlig over 100 brukere hver uke, og rundt 20 frivillige i tilknytning til aktivitetene. For å nevne noen tall: 40 personer får leksehjelp, 70 kvinner og barn deltar på leir, 20 – 30 personer fra om lag 20 land er med i koret. De fleste som er med der har en multikulturell bakgrunn.

På arbeidsplanen har de minst 11 faste aktiviteter som blir gjennomført regelmessig. Det er høy aktivitet hver dag. Hver mandag har de norskundervisning og leksehjelp, og øvelse i det multikulturelle gospelkoret. Tirsdager er det norsktreningskafe og internasjonal kvinneklubb. Åpent hus onsdager. Fotballklubb torsdager og fredager er det fellesmiddager og noe de kaller Treffpunkt kafe; en uformell møteplass. I tillegg arrangerer KIA kvinne- og barn weekend og andre tiltak knyttet til spesielle grupper og behov. Sist år laget de en større konsert på Kristiansand torg i forbindelse med en rasisme- og diskrimineringsaksjon.

2008 er det nasjonale året for kulturelt mangfold, men uavhengig av denne markeringen er KIA en verdig kandidat til frivillighetsprisen.

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer