KS har spurt landets kommuner og fylkeskommuner om hvilke investerings- og vedlikeholdsprosjekter som kan realiseres i 2009 forutsatt at det kommer økte ressurser fra staten. 306 kommuner og ni fylkeskommuner har svart. Konklusjonen er at det er mulighet for å realisere prosjekter til 30 milliarder kroner innenfor bygg- og anlegg i 2009, forutsatt at det kommer økte bevilgninger. Vest-Agder utmerker seg ved å være det fylket i landet, som med 1724 millioner kroner til investeringer og 234 til vedlikehold, opererer med desidert høyeste beløp til investeringer.

Kommunene som har svart kan realisere investeringsprosjekter til 13,5 milliarder, og fylkeskommunene 1,163 milliarder. På vedlikeholdssiden kan kommunene realisere 4,5 milliarder, og fylkeskommunene 246 millioner. De som har svart representerer rundt to tredjedeler av kommune- og fylkeskommune-Norge

Behovene er store innenfor skole og oppvekstsektoren og pleie- og omsorg. Det er også en rekke prosjekter innenfor kommunale veier, rassikring, kultur og idrett, flyktningeboliger, kirker og brannstasjoner.

Landsoversikt

Fylke

Investering

Vedlikehold

Østfold

560

140

Akershus

1036

225

Hedmark

955

426

Oppland

724

239

Buskerud

711

237

Vestfold

256

24

Telemark

610

191

Aust-Agder

468

191

Vest-Agder

1724

234

Rogaland

592

249

Hordaland

605

317

Sogn og Fjordane

291

89

Møre og Romsdal

894

521

Sør-Trøndelag

1303

170

Nord-Trøndelag

520

120

Nordland

1297

410

Troms

454

443

Finnmark

545

228

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. november 2008 | Skriv ut siden