-Demokratene har med stor undring registrert debatten som nå tar til orde for at - det ikke for kristne skal være lov å avholde andakter - eller å synge for maten på skolens område. Saken har skapt så mye debatt at en sentral arbeidsgruppe er nedsatt for å vurdere hvilke retningslinjer som skal være gjeldende for kristne skolelag, og deres rett til å holde andakter. Vil fylkesordføreren, som Demokratene, derfor - ikke legge restreksjoner i den videregående skole for at elever som ønsker det - på skolens område kan ha kristne aktiviteter som eksempelvis skoleandakter? Spørsmålet reises av fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe i en interpellasjon han har oversendt til fylkesordfører Thore Westermoen.

Kleppe skriver videre i interpellasjonen at kristendommen i mer enn 1000 år har vært en hjørnestein i norsk tradisjon og kultur. -I vår tid - der våre livsverdier og vestlig kultur er under press - mener Demokratene at kristendommen er et "bolverk" for å beskytte vår kulturarv og våre grunnleggende verdier som samfunnet er bygget på. Demokratene mener derfor at Norge som nasjon må slå ring om - de kristelige livsverdier, utformet i Norges grunnlov, med basis i norsk kultur og tradisjon. Vest-Agder fylkeskommune som skoleeier har her et stort og viktig ansvar, skriver Kleppe.

Interpellasjonen vil bli besvart på fylkestingets møte i desember..

av admin, publisert 7. november 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer