Nylig ble det avhold Likestillingskonferanse på UiA, i samarbeid med bl.a Vest-Agder fylkeskommune. - Det er en viktig arena for alle som på en eller annen måte er involvert i likestillingsarbeid, både i forhold til faglig påfyll og nettverksbygging, sier Eva-Kristin Eriksen, rådgiver i Vest-Agder fylkeskommune og administrastiv leder for 10-årssating for Likestilling i regi av Agderrådet.

Likestillingskonferansen 08 - Eva-Kristin Eriksen i samtale med forsker, Jørgen Lorenzen.
Likestillingskonferansen 08 - Eva-Kristin Eriksen i samtale med forsker, Jørgen Lorenzen.
- Synes måten det var lagt opp på med en teoretisk tilnærming i bunn for deretter å fylle på med dagens trender/utfordringer og eksempler fra praksisfelt er svært nyttig, fortsetter Eriksen.

Årets fokus på mangfold er var viktig og helt nødvendig. Det viser bl.a. nominasjonsprosessene til stortingsvalget oss. Vi har et langt stykke å gå på integrering. Derfor var det gøy å få et innblikk i Global Future og at det har resultert i noe så konkret som Global Future Conculting.

Likestillingskonferansen 08 - Kvinners deltagelse i arbeidslivet er av avgjørende betydning mener NAV-direktør, Hilde Høynes
Likestillingskonferansen 08 - Kvinners deltagelse i arbeidslivet er av avgjørende betydning mener NAV-direktør, Hilde Høynes
På programmet stod følgende:
"Marginalisering og ekskludering. Den onde akse mennesker imellom. " med mannsforsker Jørgen Lorenzen fra senter for tverrfaglig kjønnsforskning.
"Kvinner og Arbeidsliv på Sørlandet. Tall og trender." med direktør, Hilde Høiness, NAV Aust-Agder.
""Global Future: Er innvandring en trussel mot likestilling?" Fire innvandrere forteller sin historie.
""Kvinnepolitiske utfordringer på Sørlandet og i Kristiansand" Mette Gundersen, varaordfører i Kristiansand.
Likestillingskonferansen 08 - Latinamerikansk musikk gav en kulturell ramme for årets tema Likestilling og mangfold - ild og vann?
Likestillingskonferansen 08 - Latinamerikansk musikk gav en kulturell ramme for årets tema Likestilling og mangfold - ild og vann?
"Erfaringer med diskriminering i Norge." Ingeborg Grimsmo, avdelingsleder kommunikasjons.
Eva-Kristin Eriksen har skrevet et referat fra dagen som andre kan ha interesse av.

av Macdonald, Cheryl, publisert 18. november 2008 | Skriv ut siden