Hvilke fellessatsinger skal kommunene i Lindesnesregionen stille seg bak? Hvem er naturlige samspillere på hvilke felt? Har regionen kvaliteter og særpreg som skaper trivsel og stolthet? Hvordan få fram fortrinn, så folk og næringsliv ønsker å flytte til Lindesnesregionen - og bli? Arbeidet med Regionplan Lindesnes er midtveis, og fredag 14.november kom rundt 60 engasjerte mennesker sammen for å gjøre opp status. Det ble tenkt og snakket, klippet og limt.

Midtveiskonferansen for planarbeidet foregikk i bystyresalen i Mandal – byen som skal bli en motor i Lindesnesregionen. Ordfører Alf Gottfred Møll understreket at dette er en rolle Mandal gjerne vil ha, men uten å ta noe fra de andre fire kommunene, Audnedal, Lindesnes, Marnardal og Åseral. – Vi er avhengig av hverandre, og må få til et godt samspill basert på hver enkelt kommune sine kvaliteter, sa mandalsordføreren.
Midtveis til Lindesnesplan 030Midtveis til Lindesnesplan 029Midtveis til Lindesnesplan 032

Ungdommen hadde plass på konferansen. Ungt entreprenørskap er i gang med gründer-camp i regionen, sammen med Sjøsanden næringshage. Elevene Christian Farestveit og Tommy Lie Frydenes fra Blomdalen ungdomsskole var med å presentere prosjektet. De ønsker å være til nytte for regionen, og etterlyser konkrete bestillinger på hva UE kan bidra med. Ungdommer fra flere av kommuner deltok på hele konferansen, og lærlingene Safet Begovic og Mohammed Sami fra fylkeskommunen sjekket inn deltakere og ordnet praktiske ting.
Mohammed og SafetTrine M Vasby
Flytt-til-Lindesnesregionen.no

Konferansen hadde fokus på identitetsbygging og profilering. Tidligere Nrk-journalist Trine Merete Vasby, nå sekretariatsleder i Mandal kommune, utfordret forsamlingen til å bli flinkere til å skryte. En bildeserie tok konferansedeltakerne med på tur regionen rundt, og viste fram unik natur, næringsliv som skaper alt fra tradisjonsprodukter til avansert teknologi, anerkjent kunst fra fortid og samtid, unge musikktalenter, bilsport, festivaler og mangfoldig folkeliv. Dagens gruppearbeid gikk ut på å idémyldre, diskutere, klippe og lime seg fram til førsteutkast til et nettsted kalt: ”flytt-til-lindesnesregionen.no”. Åtte kreative skisser ble fotografert, og blir med videre i prosessen.

Fire temagrupper har arbeidet grundig med hvert sitt plankapittel siden oppstartkonferansen på Lindesnes fyr 22. august. Nå la gruppene fram sine prioriterte utfordringer og tiltak så langt. Tiltakene spente fra kultur og likestilling som virkemidler for å bedre levekårene i regionen, via tiltak for å identifisere og styrke kompetansemiljøene, til ansvarsfordeling mellom kommunene for å tilrettelegge næringsarealer langs vei og jernbane.

Midtveis til Lindesnesplan 049”Vi må slutte å være flaue!”
Plenumdiskusjonen etter gruppeframleggene ble ledet av fylkesvaraordfører Toril Runden, som måtte sjonglere med mange baller. Liv Landås, fungerende rådmann i Marnardal, etterlyste et felles pedagogisk senter for å gi grunnskolen et løft. Are Østmo fra Sjøsanden næringshage understreket betydningen av å legge ut gode boligarealer for å få flere mennesker til regionen. Arna Berg, varaordfører i Åseral, argumenterte for at kultur måtte få en tydelig plass i planen, og Torbjørn Fredriksen fra Naturvernforbundet påpekte at naturen og artsmangfoldet i Lindesnesregionen har en stor egenverdi, og ikke bare må sees på som midler for turisme og friluftsliv.
Øivin Moltumyr, næringssjef i Åseral, fikk siste ord i plenumsdebatten. Med referanse til bildeserien som ble vist på formiddagen, framholdt han at det ikke er så mye å være flau over i Lindesnesregionen. Til og med ulvespor i Bjelland og Emanuel Vigelands erotiske tegninger er det lov å være kry av i 2008!

av Reed, Lisbeth, publisert 18. november 2008 | Skriv ut siden