Mandal videregående skole er den eneste videregående skolen som deltar i et lærerutdanningsprosjekt med støtte fra EU-midler. Skolen deltar sammen med Universitetet i Agder i et Comenius 2 prosjekt som heter MiLES - Migration Learning In European Schools. Prosjektet går dette året inn i sitt siste år, og skal ende opp i et lærerkurs i Berlin neste høst. Fra Mandal videregående skole deltar lærerne Erik Vasby og Svein Tore Thorsen. Utgangspunktet for selve prosjektideen var at man så at det europeiske arbeidsmarkedet var og er i endring, og særlig innen EU/EØS der arbeidskraften - og deres familier - blir stadig mer mobil.

Skolen i Mandal har gjennom to skoleår, i samarbeid med lærerutdanningen på UiA, utarbeidet ulike undervisningsopplegg som omhandler migrasjonen vi nå ser i Europa. Prosjektet evalueres av

Mandal vgs med i EU-prosjekt
Bakerst f.v. Dürbane Bayram, Erik Vasby, Berhard Stoltz, Tim Hope og Evelyn Cardwell. Foran: Caran Karababa, Svein T. thorsen, Katrin Hillers, Meike Jens, Catalin Soares, Ilka Ficken og Canan.
Universitetet i Stavanger og har så langt fått meget positiv tilbakemelding. I tillegg rapporterer prosjektet jevnlig direkte til Europakommisjonen.

I midten av oktober deltok skolen på et prosjektmøte i Ankara, Tyrkia. Her ble siste to års erfaringer drøftet og evaluert. I tillegg var det gjennomgang av en del temaer knyttet til de utfordringer som europeiske skoler har i forbindelse med immigrasjon.

Det er to aspekter som vil være i fokus på lærerkurset neste år. For det første å øke både elevers og læreres interkulturelle kompetanse, og for det andre å dele kunnskap omkring temaet migrasjon. Særlig med hensyn til metoder knyttet til temaet. På denne måten vil prosjektet få praktisk nytte for arbeidet i klasserommet. Nærmere informasjon om kurset kommer i EU kommisjonens database i løpet av vinteren. Ellers vil SiU - Senter for internasjonalisering av høgre utdanning - bistå med opplysninger om blant annet stipend.

av Svein T. Thorsen og Jan Torkelsen, publisert 14. november 2008 | Skriv ut siden