Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik i Møre og Romsdal ønsker å videreutvikle enhetsfylket. Han er innstilt på at Møre og Romsdal fylke innen fristen som er sett til 1. juli 2009 søker om to års forlenging. Det er fremdeles snakk om enhetsfylke på forsøksbasis. Møre og Romsdal har vært enhetsfylke siden 2000. Alle de ansatte i fylkeskommunen og i fylkesmannsembetet, bortsett fra fylkesmannen selv og assisterende fylkesmann, er integrert i en organisasjon under felles administrativ ledelse av fylkesdirektøren.

Spørsmålet ble tatt opp i fylkesutvalget mandag. Jon Aasen (Ap) mener enhetsfylkets framtid er avgjørende for arbeidet med fylkesplanen.

Fylkesordfører Olav Bratland (H) opplyste at han vært i møte med departementet, men fått få signal om veien videre, skriver Sunnmøresposten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2008 | Skriv ut siden