I dag er rundt 50 administrative representanter fra regionnivået i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud samlet i Kristiansand sammen med representanter for Kommunal og regionaldepartementet. Arrangementet er et av fem landsdekkende seminarer hvor målet er å legge opp veien videre for gjennomføringen av regionreformen. -På seminaret er det samarbeid og samhandling som står i fokus. Odelstingsproposisjonen om reformen er ikke noen oppskrifts- eller kokebok på samhandling. Det er noe som må utvikles gjennom dialog mellom departementene og fylkeskommunene, sa departementets prosjektleder for reformen spesialrådgiver Christine Hjortland ved åpningen.

-Nå skal vi se fremover selv om det er ulike oppfatninger og meninger omkring det som har skjedd underveis. Regjeringens løsning ligger imidlertid på bordet som det vi må forholde oss til, sa prosjektlederen som redegjorde for innholdet i reformen.

-Vi har et komplekst forvaltnings- og styringssystem i landet. Det er mange aktører. Samhandling kan derfor bli komplisert, slo Hjortland fast. Hun opplyste at det legges opp til flere arrangementer neste år. -Konsultasjonsmøtene mellom regjeringen og fylkeskommunene vil nå, etterhvert som fylkeskommunene får flere oppgaver, bli en stadig viktigere arena. Det er viktig å ha fokus på denne type arenaer for å få til god og effektiv samhandling. Vi må tilpasse og videreutvikle møteplassene, sa prosjektlederen.

Det foretas oppsummeringer av alle de fem konferansene som gjennomføres på landsplan. Kommunal og regionaldepartementet vil sørge for at oppsummeringene blir offentlig tilgjengelige.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2008 | Skriv ut siden