Hovedutvalget for kultur og utdanning godkjente i forrige uke en søknad om forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring til Utdanningsdirektoratet. Hovedutvalget ba om at søknaden sendes Utdanningsdirektoratet før en vurderer saken økonomisk. Da fylkesutvalget i dag behandlet saken besluttet et flertall bestående av representantene fra Krf, AP og SP at en allikevel ikke anbefaler at det sendes søknad om valgfri skriftlig skriftlig sidemål. Representantene fra H og Frp vil at søknaden skal sendes. Fylkestinget avgjør saken 16. desember.

Kostnadene ved forsøk med valgfritt sidemål er beregnet til 1,4 millioner kroner. I søknaden som er utformet er det lagt opp til at forsøket skulle omfatte elever i studieforberedende utdanningsprogram. Vest-Agder fylkeskommune har 14 videregående skoler. Av disse har 11 studieforberedende utdanningsprogram. Det var forutsatt at fire skoler skulle delta i forsøksprosjektet og at fem ble kontrollskoler. Prosjektperioden skulle vare fra august 2010 til juni 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2008 | Skriv ut siden