Vest-Agder fylkeskommune har et omfattende internasjonalt engasjement gjennom deltakelse i regionalpolitiske samarbeidsorganisasjoner - CPMR, Nordsjøkommisjonen-, EU-prosjekter - hovedsakelig Interreg-, vennskapssamarbeid, skoleutveksling og faglig samarbeid innenfor fylkeskommunens ansvarsområder. Fylkeskommunen er også medeier i Sørlandets Europakontor AS. Nå kan en følge med i dette gjennom Internasjonal portal som en finner inngangen til i menyen på venstre side.

Internasjonal portal har til hensikt å dokumentere fylkeskommunen sine internasjonale engasjementer og drive løpende nyhetsformidling om internasjonale forhold og aktuelle prosjekter. På sidene presenteres pågående internasjonale prosjekter med deltakelse fra Vest-Agder fylkeskommune.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2008 | Skriv ut siden