-Fra 1.januar 2010 skal ansvaret for øvrig riksvegnett og øvrige riksvegferjer overføres til fylkeskommunene. De får ved denne overføringen ansvaret for et langt større vegnett enn i dag, inkludert det ferjetilbudet som er på dagens øvrige riksvegnett. Fylkeskommunene får da mulighet til å prioritere mellom vegsektoren og andre sektorer og oppgaver. Dette vil gi positive effekter for regional utvikling, sa statssekretær Guri Størvold (Sp) i Samferdselsdepartementet på en konferanse om kollektivtrafikk i Oslo i går.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer