23 personer mistet livet på norske veier i oktober i år, mens det tilsvarende tallet for 2007 var 27. I Vest-Agder var det ingen omkomne i oktober. I løpet av årets ti første måneder ble ti personer drept i trafikken i Vest-Agder. Det er samme antall som for tilsvarende periode i fjor. På landsplan var det 227 omkomne i trafikken frem til månedsskiftet oktober november. I tillegg er det mange som er blitt skadet. - Regjeringa følgjer utviklinga nøye, og framlegget til statsbudsjett for 2009 inneber ei klar opptrapping av innsatsen for trafikktryggleik, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

- Regjeringa legg opp til brei og målretta innsats for trafikktryggleik, og har gjort framlegg om å

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete - minibilde
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete
auke statlege midlar til særskilte tiltak for trafikktryggleik med 450 millionar kroner i 2009, seier samferdselsministeren. I framlegget til statsbudsjett for 2009 har regjeringa lagt opp til ei eiga tiltakspakke for trafikktryggleik, der mellom anna bygging av midtrekkverk, oppsetting av siderekkverk og bruk av anna midtmarkering inngår. Automatisk strekningsvis trafikkontroll og skjerping i ordninga med prikkbelasting er også mellom tiltaka, opplyser samferdselsministeren.

Transportøkonomisk institutt har regnet ut at vegtrafikkulykker koster samfunnet rundt 26 milliarder kroner i året. Kostnadene av en dødsulykke er beregnet til om lag 30 millioner kroner. Forebyggende arbeid er derfor svært viktig. Det sparer samfunnet for store menneskelige lidelser og kostnader.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2008 | Skriv ut siden