Ordførerne i Knutepunkt Sørlandet sendte i går ut en felles uttalelse hvor de med bakgrunn i varsel fra Agder Kollektivtrafikk AS går i mot økning i billettpriser og reduksjon i rutetilbud. De skriver at det ikke er akseptabelt at de varslede reduksjoner i rutetilbud og prisøkninger gjennomføres slik som det er foreslått. De sju ordførerne - fra kommunene: Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla - forventer at fylkestinget tar hensyn til dette ved den endelige budsjettbehandlingen for fylkeskommunen i desember.

I fellesuttalelsen skriver de at satsing på kollektivtrafikk er avgjørende for å få vårt felles bo- og arbeidsmarked til å fungere. De mener fylkeskommunen må satse på gode kollektivløsninger, og kompensere for den utgiftsdelen som har vært i Agder Kollektivtrafikk AS , slik at busstilbudet kan opprettholdes.

Det fremheves at når kommunen søker en vurdering om rushtidsavgift og stimuleringsmidler
knyttet til dette, aktualiseres og synliggjør dette fylkeskommunens ansvar for finansiering av
et godt busstilbud.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2008 | Skriv ut siden