Program for skolebibliotekutvikling starter opp 1.januar 2009. Programmet er lagt til Universitetet i Agder fordi dette har et fagmiljø som tilbyr kompetansegivende utdanning innenfor skolebibliotekkunnskap. - Vi vet at tilgangen til skolebiblioteket jevnt over er god, men at mange ikke er godt nok utnyttet som pedagogisk ressurs. Det nye programmet gir oss en mulighet til å utnytte skolebiblioteket bedre i arbeidet med tidlig innsats og for å styrke barns leseferdigheter og leseglede, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

En kartlegging av norske skolebibliotek viser at omlag 98 prosent av skolene i undersøkelsen har en form for skolebibliotek. I grunnskolen svarte 87 prosent at de har eget skolebibliotek, mens 11 prosent har en form for kombinasjonsbibliotek i samarbeid med det lokale folkebibliotek. For videregående opplæring er tallene henholdsvis 95 prosent og 4 prosent. En stor andel av skolebiblioteksløsningene er minimumsløsninger av relativt lav kvalitet. Opplæringsloven hjemler at skoleeier har ansvaret for å tilby skolebibliotek til elevene.

Bård Vegar Solhjell, kunnskapsminister
  Bård Vegar Solhjell, kunnskapsminister  

-Internasjonale undersøkelser og nasjonale prøver viser at for mange av elevene skårer på de laveste mestringsnivåene i lesing. Dette er en alvorlig utfordring, fordi grunnleggende leseferdigheter er en forutsetning for læring og utvikling innenfor de aller fleste fag. En satsing på skolebibliotek for bedre leseopplæring passer godt inn i vår samlede satsing på tidlig innsats. Vi vil derfor legge inn den største andelen av midlene her. Vi må nå ut til de elevgruppene som ikke oppsøker litteratur av seg selv og som trenger "en hjelpende hånd", sier Solhjell.

Programmet skal vare i fire år. Den økonomiske rammen er 10 millioner kroner per år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. november 2008 | Skriv ut siden