I vedtaket ble det tatt med følgende forutsetninger:

-Videre utredning gjøres med sikte på innføre en rushtidsavgift i morgenrushet eller eventuelle andre tiltak som har tilsvarende effekt.

-Merinntekten fra en eventuell rushtidsavgift benyttes til å forbedre kollektivtilbudet betydelig og redusere bussprisene. Endelig behandling av forslaget om rushtidsavgift skjer i 2010.

-Det inngås en avtale med staten av minst 4 års varighet, hvor staten forplikter seg til å gi regionen betydelig mer i belønningsmidler enn i dag, for å bidra til å bygge ut nødvendig infrastruktur og styrke kollektivtilbudet.

Areal- og transportutvalget gjorde også et enstemmig vedtak om å kreve at E39 fra Kristiansand til Søgne grense kommer inn på sikker plass i Nasjonal Transportplan.

Trafikkmotiv fra Festningsgaten i Kristiansand
Trafikkmotiv fra Festningsgaten i Kristiansand
Dersom det lokalt blir et endelig ja til å utrede rushtidsavgiften videre, kommer Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet til å utrede rushtidsavgift, sammen med andre tiltak som kan redusere trafikken Dette vil bli gjort som en del av planarbeidet for ny E39 fra Kvadraturen og vestover. Politikerne i kristiansandsregionen vil få saken på sitt bord igjen i 2010. Dersom det da blir ja til rushtidsavgift, går saken til Stortingsbehandling og kan settes ut i livet i 2011.

Prinsippvedtaket holder muligheten åpen for en fireårig pakke med staten i størrelsesorden 200 millioner kroner. Dette er midler som skal styrke kollektivtransporten i regionen. En slik pakke kan utløses allerede fra 2009.

av Jan Torkelsen og Bjørne Jortveit, publisert 12. november 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 22.05.19

  Bompengeopplegget for E39 mellom Lyngdal og Ålgård behandles nå politisk

  Les mer