Høyhastighetstog er spennende, sa statssekretær Guri Størvold på en nasjonal konferanse tidligere denne uken. Hun henviste til samferdselsminister Liv Signe Navarsete som den som har tatt initiativ til å få på plass gode og grundige utredninger om høyhastighetstog i Norge.

-Vi har fått noen utredninger på bordet, og har bedt om flere utredninger som innspill i arbeidet med Nasjonal Transportplan. Utredningene skal brukes til å skissere en videre prosess i forhold til høyfartstog. Jeg tror fremdeles at høyfartstog i Norge kan bli en realitet om det er politisk vilje til å ta et slikt løft, sa statssekretæren.Hun understreket at det selvsagt vil kreve bevilgninger langt utenfor rammene av ordinære

Guri Størvold - statsekretær
Guri Størvold - statsekretær
statsbudsjett å få til en realisering av høyhastighetstog.
-Mange steder i Europa har høyfartstogene konkurrert ut flyet på flere strekninger. Her er det interessant å merke seg at Oslo-Bergen er av de 10 mest trafikkerte strekningene i Europa, sa hun.

I statsbudsjettet for 2009 foreslår regjeringen 28 milliarder kroner til samferdsel. Dette er en økning på 3,2 milliarder kroner fra i år. Bevilgningene til Statens vegvesen og Jernbaneverket vil etter fire år ligge ca 1,9 milliarder over rammene i Stortingets vedtak om transportplanen. Budsjettet har sterk vekt på klima- og miljøtiltak og bevilgninger som styrker kollektivtrafikken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer