Høyhastighetstog er spennende, sa statssekretær Guri Størvold på en nasjonal konferanse tidligere denne uken. Hun henviste til samferdselsminister Liv Signe Navarsete som den som har tatt initiativ til å få på plass gode og grundige utredninger om høyhastighetstog i Norge.

-Vi har fått noen utredninger på bordet, og har bedt om flere utredninger som innspill i arbeidet med Nasjonal Transportplan. Utredningene skal brukes til å skissere en videre prosess i forhold til høyfartstog. Jeg tror fremdeles at høyfartstog i Norge kan bli en realitet om det er politisk vilje til å ta et slikt løft, sa statssekretæren.Hun understreket at det selvsagt vil kreve bevilgninger langt utenfor rammene av ordinære

Guri Størvold - statsekretær
Guri Størvold - statsekretær
statsbudsjett å få til en realisering av høyhastighetstog.
-Mange steder i Europa har høyfartstogene konkurrert ut flyet på flere strekninger. Her er det interessant å merke seg at Oslo-Bergen er av de 10 mest trafikkerte strekningene i Europa, sa hun.

I statsbudsjettet for 2009 foreslår regjeringen 28 milliarder kroner til samferdsel. Dette er en økning på 3,2 milliarder kroner fra i år. Bevilgningene til Statens vegvesen og Jernbaneverket vil etter fire år ligge ca 1,9 milliarder over rammene i Stortingets vedtak om transportplanen. Budsjettet har sterk vekt på klima- og miljøtiltak og bevilgninger som styrker kollektivtrafikken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer