Agderutvalget i Norsk kulturforum, som er en landsdekkende organisasjon for kulturansatte i kommuner, fylkeskommuner og kulturinstitusjoner har kåret Sirdal til Agders kulturkommune i 2009. Sirdal kommune ble også Vest-Agders kulturkommune i 1998, og en viktig grunn til at Sirdal igjen ble valgt er den kontinuerlige kultursatsingen de har vist siden forrige gang. De har med andre ord ikke hvilt seg på statusen fra 1998, men brukt den som inspirasjon og kilde til fornyet og varig satsing. Søkere for 2009 var Sirdal, Mandal, Marnardal, Risør og Lillesand kommune. Rådgiver Inga Lauvdal fra Vest-Agder fylkeskommune har vært medlem i juryen.

Om vinneren uttrykkes det at Sirdal kommune utmerker seg med en god balanse mellom den langsiktige politiske satsingen på kultur og tilretteleggingen for det lokale kulturlivet, med gode støtteordninger og flott kulturtilbud. Ord og handling går på forbilledlig vis hånd i hånd i Sirdal kommune, mener juryen.

Prisen Agders kulturkommune 2009 overrekkes under bygdekvelden i Sirdal i begynnelsen av februar 2009, og består av et diplom og et kunstverk. Kåringen av Norges kulturkommune skjer i løpet av februar, og den kommunen som kåres blir invitert til å profilere sin kultursatsing i samarbeid med Norsk kulturforum.

av admin, publisert 18. november 2008 | Skriv ut siden