1. januar 2008 hadde Vest- Agder 165 944 innbyggere. I perioden 1999-2007 var det gjennomsnittlig en årlig økning på 0,88 prosent, mot 0,72 prosent for landet under ett. I denne perioden økte folketallet i fylket med gjennomsnittlig 1339 personer per år. Av dette utgjør fødselsoverskudd 581 personer, og nettoinnflytting 758 personer. I 2007 økte folketallet i Vest-Agder med 1,37 prosent mot 1,2 prosent for landet. Dette ga Vest-Agder en femte plass blant fylkene i Norge, hvor Oslo, Rogaland og Akershus hadde størst vekst. Det er to fylker - Nordland og Finnmark - som hadde en nedgang i folketallet i 2007.

Befolkningsveksten i Vest-Agder fordeler seg ikke jevnt over hele fylket. Ved inngangen til 2007 bodde 47,6 prosent av innbyggerne i Vest-Agder i Kristiansand. De kommunene som hadde den største prosentvise veksten fra inngangen til 1999 til inngangen på 2008 var Søgne (15,4 prosent), Kristiansand (10,4 prosent), Mandal (8,4 prosent), Songdalen (7,2 prosent) og Lyngdal (7,1 prosent). Resultatet er at en stadig større andel av befolkningen bor i og omkring Kristiansand, selv om tettstedskommuner som Mandal og Lyngdal hadde en god befolkningsutvikling for tiårsperioden sett under ett.

av admin, publisert 11. november 2008 | Skriv ut siden