Fylkesutvalget besluttet i går at det skal gis et tilskudd på 300 000 kroner til "Fritt valg? 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet i 2009." Vest-Agder fylkeskommune påtok seg i 2007 hovedansvaret for å starte og drive prosjektet som Agderrådet er oppdragsgiver for. Prosjektet er det mest omfattende innen likestilling i Agder de kommende årene, både når det gjelder ressursbruk og omfang av samarbeidspartnere. Dette er et samlende og overbyggende prosjekt for hele landsdelen. Vest-Agder fylkeskommune har ansatt en prosjektleder som leder prosjektet på full tid. I september ble prosjektdirektivet vedtatt og en iverksettelsen er nå satt i gang.

Målet er å bidra til god kjønnsbalanse i yrkeslivet på Agder. En grunnleggende ide i prosjektet er at ungdom i større grad skal få mot og støtte i å ta kjønnsuavhengige utdannings- og yrkesvalg ut fra egne talenter, mer enn nedarvede tradisjoner og fordommer. Tiltak og metoder skal innarbeides i pedagogiske læreplaner og pågående satsing når det gjelder karrierevalg.

Agderrådet valgte i 2003 likestilling som ett av sju hovedsatsingsområder, på bakgrunn av at Agder-fylkene har hatt lavest score alle landets fylker i mange år, og at kvinners tilknytning til arbeidslivet er særdeles svak på Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2008 | Skriv ut siden