Det var mye erfaring og innsikt blant de mange som var samlet i Lyngdal kulturhus tidligere i uken for å diskutere ungdom og ulykker. Her fant en representanter for Trykk Trafikk, UP, Nullvisjonen, Si-i-fra aksjonen, bilsport og advokatstanden. Tre av deltakerne hadde opplevd ulykkesdøden tett inn på seg og personlig. Elisabeth og Else Britt Hansen som mistet en søster og datter i en ulykke for kort tid siden og Ronny Vesterhus som forårsaket en fatal ulykke for 14 år siden. Hovedbudskapet fra konferansen ble oppsummert i ordene: Tør å si fra!

av admin, publisert 26. november 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer