Listerrådet, Vest-Agder fylkeskommune og Kompetansesenter for eForvaltning ser nå på mulighetene for å etablere en fremtidsrettet portalløsning for Listersamfunnet. Tanken er å benytte konsepter og funksjonalitet som finnes i Facebook, YouTube, Google Earth og VG Nettby, sammen med tradisjonell web-teknologi.

Innholdet i portalen skal blant annet hentes fra nettsteder som finnes i regionen hos bedrifter, turistnæringen, frivillige organisasjoner, kommuner og andre offentlige etater. Portalen skal ha et brukergrensesnitt som er en opplevelse i seg selv. Den skal være nyttig for alle i regionen, og for turister og andre som besøker området.
-Vi ønsker oss en samlende web-løsning, som på en praktisk måte binder sammen eksisterende og nye løsninger på nettet, sier prosjektkoordinator Jens Kjell Førland i Listerrådet. Det skal bli enklere å skape innhold, og det skal bli lettere å finne relevant informasjon. En slik portal vil for eksempel støtte opp under implementering av strategisk næringsplan for Lister. Og, skyter prosjektleder Willy Dertz inn, dersom planene blir realisert kommer portalen til å sette Lister på webkartet på en helt ny og unik måte.

Arbeidskonferanse 4. desember på Utsikten i Kvinesdal

Alle interesserte inviteres til arbeidskonferanse for informasjon og involvering. Tema blir: Hvordan kan vi bygge ListerPortalen 2.0 med nye nettfenomener? Hvilken nytte kan du ha av den – og hvordan kan du bidra?

I løpet av konferansedagen får deltakerne god kjennskap til planene for ListerPortalen 2.0. Det viktigste målet med konferansen er likevel ikke å informere om planene, men å få innspill og meninger fra deltakerne om hvordan Listerregionen skal framstå på web i fremtiden.

For flere opplysninger og påmelding: se eget program eller kontakt Dagfinn Lauvsland på e-post dagfinn@ksef.no  eller ring 901 19 005.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2008 | Skriv ut siden